cvičení z Matematické analýzy 1

Materiály ze cvičení

Řešení úkolů zasílejte emailem ve formátu pdf (lze zpracovat na počítači nebo napsat čitelně na papír a pak oscanovat). Pokud chcete body z úkolů zveřejnit na webu, zvolte si nějakou rozumnou přezdívku a tu uveďte v emailu.

tabulka s body z domácích úkolů - celkový součet bodů za dom. úkoly byl přenásoben koeficientem 0.8 a výsledné číslo se přičte k bodovému zisku ze zápočtového testu. Pro zisk zápočtu je třeba získat alespoň 60 bodů (stav sloupce zápočet je k 9.6.2021). Pokud vám chybí méně než 10 bodů, kontaktujte mě, pokud máte celkově 50 nebo méně bodů, kontaktujte doc. V. Jelínka, budete psát opravný test.