cvičení z Lineární algebry 2

cvičení probíhá v pátek od 9:00 a 12:20, obě skupiny se budu snažit udržovat synchronizované...

Materiály ze cvičení

Domácí úkoly

Řešení úkolů zasílejte emailem ve formátu pdf (lze zpracovat na počítači nebo napsat čitelně na papír a pak oscanovat). Pokud chcete body z úkolů zveřejnit na webu, zvolte si nějakou rozumnou přezdívku a tu uveďte v emailu.

tabulka s body z domácích úkolů