Algoritmy a datové struktury I

Cvičení k přednášce Algoritmy a datové struktury I [NTIN060] v letním semestru 2020/2021. Probíhá ve středu od 14:00 virtuálně přes Zoom, v případě předchodu na prezenční výuku v místnosti N3.

Průběh virtuálního cvičení

V čase dle rozvrhu se sejdeme virtuálně skrz platformu Zoom. Odkaz, který zůstává po celý semestr stejný, pošlu emailem. Pakliže se vám ztratí, ozvěte se a já ho pošlu znovu. Do místnosti se bude dát připojit již před oficálním začátkem cvičení.

Plánuji vést cvičení rozdělené na 3 části - v prvních cca 20 minutách zopakujeme potřebnou látku z přednášky a případně zrekapitulujeme řešení domácích úkolů, poté budete řešit úlohy ve skupinkách po 3-4 studentech a v posledních 20-25 minutách si společně zrekapitulujeme řešení. Účast na cvičení není povinná, a pakliže vám nevyhovuje řešení ve skupinkách je naprosto v pořádku připojit se na začátek cvičení, pak se odpojit na samostatné řešení a na konci se opět připojit na závěrečnou rekapitulaci řešení. Zadání úloh bude zveřejno před začátkem cvičení na webu. Pokud se nemůžete zúčastnit virtuálního cvičení, velmi doporučuji zamyslet se nad úlohami samostatně.

Pokud si s čímkoliv nebudete vědět rady, budete tápat nebo jen chtít popostrčit správným směrěm, neváhejete se ozvat. Rád odpovím na emailu (opler@iuuk.mff.cuni.cz), na Discordu (#ads1-cv-opler) nebo cokoliv (do)vysvětlím ať už individuálně nebo skupinově na Zoomu.

Požadavky na zápočet

Co jsme dělali

3. 3. 2021
Úvodní informace a pár motivačních příkladů. [Příklady]
11. 3. 2021
Úvod do RAMu a rekurzivní hádanky. [Příklady 1, 2]

Domácí úkoly

Domácí úkoly můžete řešit kolektivně, ale řešení musí každý zformulovat a sepsat sám za sebe. Nápadně podobná řešení budou podrobena bližšímu zkoumání.

Řešením domácího úkolu se myslí navrhnutí algoritmu nebo dokázání nějakého tvrzení. Důkaz by měl být korektní, srozumitelný a přehledný. Tvrzení a algoritmy z přednášky můžete používat bez důkazu. Hezký návod jak psát domácí úkoly sepsal Václav Končický.

Úkoly preferuji psané na počítači, pokud možno ve fomátu PDF (ideálně sázejte v $\LaTeX \text{u}$), v případě rukou psaných řešení použijte scan nebo kvalitní fotku (existuje spousta skenovacích aplikací pro Android i iPhone). Pro lehké začátky s $\LaTeX\text{em}$ můžete vyzkoušet hackmd.io (Markdown + $\LaTeX$), pokud byste měli problém rozchodit $\LaTeX$ u sebe můžete vyzkoušet overleaf.com.

Užitečné odkazy