< back

Artistic curiculum vitae & publications

Born March 13, 1946 in Brno. Studied mathematics at Charles University, Universitšt Wien and at McMaster University in Canada.
Since 1969 at Charles University, since 1993 as full professor (of geometry and topology).
Private studies of art (prof. F. Lexa).
Since 1991 collaboration with Jirí Naceradskż

Publications: [ps] [pdf]

Joint exhibitions

Antropogeometrie: Místo cinu, Galerie Via Art, Prague 1995
Krajiny spatrené, prostory budoucí, Dum Umení, Ceské Budejovice, 1997
Antropogeometrie I, Malostranská beseda, Praha, July 1998
Antropogeometrie II, Karolinum - Opitzuv dum, Praha, July 1998
Antropogeometrie IV (1+1 nebezpecné známosti), Rabasova galerie, Rakovník, December 1998 - February 1999
Akty, Obecní galerie Beseda, November 2002

Photos:


1. In the studio (with J. Naceradsky), 1994

2. Místo cinu (with J. Naceradsky), 1995

3. Vernisage (with J. Naceradsky), 1998