< zpět

Umělecký životopis & publikace

Narozen 13. 3. 1946 v Brně. Studoval matematiku na Univerzitě Karlově, Univerzitě ve Vídni a na McMaster University v Kanadě.
Od roku 1969 zaměstnán na UK, od roku 1993 jako profesor (geometrie a topologie).
Umění studoval soukromě (prof. F. Lexa)
Od roku 1991 spolupráce s Jiřím Načeradským.

Publikace: [ps] [pdf]

Společné výstavy

Antropogeometrie: Místo činu, Galerie Via Art, Praha 1995
Krajiny spatřené, prostory budoucí, Dům Umění, České Budějovice, 1997
Antropogeometrie I, Malostranská beseda, Praha, červenec 1998
Antropogeometrie II, Karolinum - Opitzův dům, Praha, červenec 1998
Antropogeometrie IV (1+1 nebezpečné známosti), Rabasova galerie, Rakovník, prosinec 1998 - únor 1999
Akty, Obecní galerie Beseda, listopad 2002

Fotografie:


1. V ateliéru (s J. Načeradským), 1994

2. Místo činu (s J. Načeradským), 1995

3. Vernisáž (s J. Načeradským), 1998