Main

LP

Optimalizační metody LS 2010/2011 - cvičení

Stránky k přednášce

Podmínky k zápočtu

Každé dva týdny v pondělí se zde budou objevovat zadání série úkolů se třemi problémy (A, B, C). Na následujícím cvičení je dostanete vytištěné a případný komentář k tomu. Důležité informace jsou:

 • Termín odevzdání je jednou za čtrnáct dní, v pátek, v 8:55. Pozdní odevzdání nebude ohodnoceno žádnými body.
 • Řešení odevzdávejte písemně (do příslušných krabic za skleněnými dvířky na KAMu v 3. patře, před místností 323) nebo elektronicky v pdf. Kontrolní seznam před odevzdáním:
  • Pouze na A4.
  • Pro každý problém použijte zvláštní list/soubor.
  • Čitelně a srozumitelně.
  • Své postupy a správnost řešení matematicky zdůvodněte.
  • Na každý papír uveďte čitelně celé vaše jméno.

K udělení zápočtu potřebujete získat 70 bodů. To je nutné minimum, kterého by měla dosáhnout naprostá většina studentů, a ostatním vzhledem k velké účasti nemůžeme nabídnout žádnou "dodatečnou" možnost zápočet získat.

Při bodování budeme zohledňovat nejen matematickou správnost a úplnost řešení, ale i srozumitelnost a stručnost zápisu. Pokud vaše řešení obsahuje zbytečnou či zavádějící mlhu nebo několik stran nerovnic lišících se jen v indexech, pak nezískáte plný počet bodů.

Zadání

Podstatné opravy v příkladech jsou červeně.

Poslední zadání příkladů je zde. Žádná další možnost získání zápočtu už nebude.

CvičeníSérieDeadlineŘešeníPoslední oprava zadáníZadání v TeXu
1.14.3. 8:551. série22.2.
2.----
3.218.3. 8:552. série-
4.----
5.31.4. 8:553. série18.4.
6.----
7.415.4. 8:554. série-TeX
8.----
9.529.4. 8:555. série Δ19.4.
10.----
11.613.4. 8:556. série Δ-
12.7-827.4. a 3.6. 8:55 -

Formulář pro odevzdání domácích úkolů

Slajdy řešičů LP.

Stav bodů

Prosíme zkontrolujte si stavy bodů, které máte v tabulce zapsány, oproti opraveným výtiskům. Snažíme se být pečliví, ale nějakou chybu při přepisu vyloučit nemůžeme. Pokud nebude souhlasit s počtem získaných bodů, tak kontaktujte opravujícího dané úlohy: M = Marek Krčál, D = Dušan Knop, J = Jiří Fink

Značka "X" znamená, že úkol byl zaslán nebo odevzdán pozdě.

Značka "?" znamená, že řešení bylo špatně čitelné (ač možná naprosto správné).

Značka "K" znamená, že úkol vyžaduje osobní konzultaci u cvičícího.

Smajlík :-( před jménem znamená nedostatek bodů na zápočet. Velmi vám doporučujeme si udržovat součet bodů alespoň na 65% z "povinného" součtu. Tito studenti jsou označení :-)

Konzultace

Domluvte se se svým oblíbeným cvičícím přes mail.