Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti I

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

ZS 2020/2021

NTIN085 - 2/1 Z, Zk

První přednáška bude 8.10.

Čas konání: Čt. 14:00-15:30. První přednáška bude 8.10.
Místo konání: Via Zoom https://cesnet.zoom.us/j/4042155019, Malá Strana.

Obsahem této přednášky jsou pokročilé partie z výpočetní složitosti. Tento semestr bude věnován tzv. zjemnělé složitosti (fine-grained complexity). Zjemnělá složitost je oblast, která vznikla a pozoruhodně se rozvinula během posledních deseti let. Snaží se odpovědět na otázku, proč nejlepší známé algoritmy například pro hledání nejdelší společné podposloupnosti mají kvadratickou časovou složitost a pro jiné problémy mají všechny známé algoritmy zase složitost kubickou. Dává to do souvislosti s exponenciálními algoritmy pro řešení splnitelnosti (SAT).

Přednáška je určena především studentům vyšších ročníků studia a doktorandům. Přednáška předpokládá základní znalosti z výpočetní složitosti, pravděpodobnosti a diskrétní matematiky. Přednášku je možné si zapsat opakovaně.

Předběžný plán přednášky

Literatura:

Domácí úkoly