Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti I

Diptarka Chakraborty
<diptarka@iuuk.mff.cuni.cz>

ZS 2016/2017

TIN085 - 2/1 Z, Zk

Čas konání: Pá. 10:40-12:00.
Místo konání: Chodba S321, Malá Strana.

Obsahem této přednášky jsou pokročilé partie z výpočetní složitosti. Tento semestr bude věnován vlastnostem Booleovských funkcí tedy tzv. harmonické analýze. Přednášející je Diptarka Chakraborty. Přednáška bude anglicky. Webová stránka pro tento semestr bude zde.