Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti I

Michal Koucký
<koucky@math.cas.cz>


ZS 2009/2010TIN085 - 2/1 Z, Zk

Čas konání: Čt. 9:00 (první přednáška 8.9.)
Místo konání: chodba KTIML 3. patro, Malá Strana.

Obsahem této přednášky jsou pokročilé partie z výpočetní složitosti. Tento semestr bude věnován tzv. neuniformním výpočetním modelům. Centrální otázka ve složitosti je "P vs. NP". Nikdo neví, jak ji řešit, neboť standartní model výpočtů, Turingův stroj, se tězko analyzuje. Za tímto účelem byly zavedeny modely jako Booleovské obvody, Booleovské formule a branching programy, které lze analyzovat kombinatoricky či algebraicky. V tomto semestru ukážeme některé ze základních klasických výsledků a technik v této oblasti. Přednáška je určena především studentům vyšších ročníků studia a doktorandům. Přednáška předpokládá základní znalosti z výpočetní složitosti, pravděpodobnosti a diskrétní matematiky.

Plán přednášky


Literatura:

Domání úkoly

  1. Do 12.11. 2009.
  2. Do 3.12. 2009.
  3. Do 7.1. 2010.
  4. Do zkoušky.