Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti I

Michal Koucký
<koucky@math.cas.cz>

ZS 2006/2007

TIN085 - 2/1 Z, Zk

Cas konání: Ut 10:40-12:10.
Místo konání: Malá Strana - S9.

Obsahem této přednášky jsou pokročilé partie z výpočetní složitosti. Tento semestr bude věnován náhodnosti a konstrukci pseudonáhodných generátorů. Přednáška je určena především studentům vyšších ročníků studia a doktorandům. Přednáška předpokládá základní znalosti z výpočetní složitosti, pravděpodobnosti a diskrétní matematiky.

Plán přednášky

Domácí úkoly