Základy přenosu a zpracování informace

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

LS 2016/2017

NTIN100 - 2/1 Zk

Čas konání: Čt 10:40-12:10.
Místo konání: S4, Malá Strana.

Cvičení: Čt 15:40-17:10, jednou za čtrnáct dní v S8 (První bude 16.3.2016.)

První přednáška se koná až dne 2.3.2016 a první cvičení 16.3.2016

Přednáška pokrývá základy teorie informace, samoopravných kódů a komunikační složitosti. Předpokládají se znalosti na úrovni předmětu Pravděpodobnostní techniky.

Plán přednášky

Literatura

Rozšiřující čtení

Domácí úkoly

  1. Do 23.3. 2017.
  2. Do 13.4. 2017.
  3. Do 4. 5. 2017.
  4. Do 18.5. 2017.
  5. Do dvou dnů před zkouškou.