Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti II

Michal Koucký
<koucky@math.cas.cz>

 

LS 2012/2013

 

TIN086 - 2/1 Z, Zk

Čas konání: Pá 13:10, první přednáška se koná až 8. března.
Místo konání: S5

Obsahem této přednášky jsou pokročilé partie z výpočetní složitosti. Tento semestr bude věnován tzv. data streamovým algoritmům. Jedná se o relativně nový algoritmický model, při kterém data protékají přes uzel, který je zpracovává. Daný uzel má za úkol o datech spočítat určitou funkci. Při analýze se využívá nejrůznějších prostředků z výpočetní složitosti.

Přednáška je určena především studentům vyšších ročníků studia a doktorandům. Přednáška předpokládá základní znalosti z výpočetní složitosti, pravděpodobnosti a diskrétní matematiky. Přednášku je možné si zapsat opakovaně.

Plán přednášky

Literatura:

Domácí úkoly

  1. Do 19.4. 2013.
  2. Do 3.5. 2013.
  3. Do do zkoušky.