Výpočetní složitost

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

ZS 2016/2017

NTIN082 - 2/0 Zk

Čas konání: St. 14:00-15:30. (První přednáška byla až 19.10. 2016)
Místo konání: S4, Malá Strana.

Přednáška rozšiřuje základní přednášku o výpočetní složitosti (NTIN063). Seznamuje s různými druhy booleovských obvodů a branching programů, jejich vzájemnými vztahy a vztahy s klasickými výpočetními třídami.

Přednáška je určena především studentům magisterského studia a doktorandům. Přednáška předpokládá základní znalosti z výpočetní složitosti, pravděpodobnosti a diskrétní matematiky.

Plán přednášky

Literatura: