Výpočetní složitost

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

LS 2017/2018

NTIN082 - 2/0 Zk

Přednáška 12.3.2018 odpadá

Čas konání: pondělí 15:40-17:20.
Místo konání: chodba, 3. patro před pracovnou 326, Malá Strana.

Přednáška rozšiřuje základní přednášku o výpočetní složitosti (NTIN063). Seznamuje s různými druhy booleovských obvodů a branching programů, jejich vzájemnými vztahy a vztahy s klasickými výpočetními třídami.

Přednáška je určena především studentům magisterského studia a doktorandům. Přednáška předpokládá základní znalosti z výpočetní složitosti, pravděpodobnosti a diskrétní matematiky.

Plán přednášky

Literatura: