Cvičenie z Kombinatoriky a grafov I

Táto stránka je venovaná cvičeniu NDMI011 Kombinatorika a grafy I konaného každý pondelok od 10:40 v S7. Cvičenie patrí k prednáške doc. Víta Jelínka v utorok od 10:40 v S3.

Moje meno je Peter Korcsok, kontaktovať ma môžete na e-mailovej adrese 4@2315cuniiuukmffkorcsokcz (ak v predmete správy uvediete text "NDMI011", zvýšite šancu, že si mail všimnem). Schránku si kontrolujem približne každý deň, ak nedostanete odpoveď do troch dní, pravdepodobne sa niekde stala chyba, preto skúste poslať mail znovu.

V prípade záujmu sa konzultácie môžu konať kedykoľvek po predchádzajúcej dohode e-mailom alebo na konci cvičenia.

Podmienky zápočtu

Dochádzku na cvičeniach nevyžadujem, napriek tomu Vám odporúčam chodiť.

V priebehu semestra bude niekoľko možností, kde získať body:

Na získanie zápočtu vám stačí získať aspoň 100 bodov, z toho aspoň 20 bodov musí byť z domácich úloh a aspoň 30 bodov z písomiek. Je mnoho spôsobov, ako sa dá tento limit splniť, vyberte si ten, ktorý vám najviac sadne.

Obecne:


Od 29. 5. až do 15. 7. nebudem osobne v Prahe, takže doporučujem získať zápočet do konca semestra. V opačnom prípade budeme musieť zápočet doriešiť iba prostredníctvom e-mailu.

Ak chcete získať zápočet, ale nesplnili ste všetky podmienky, ozvite sa mi a nájdeme spôsob, ako si zápočet dorobiť.

Aktuálny stav bodov

  A Pís Σ   Záp.
- Σ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σ 1 2 VP Σ
Maxim Dokonalý - 0 5 5 5 8 7 4 6 8 8 7 63 20 20 80 120 183    
Norma Pohodlná - 0 - - - - - - - - - - 20 - - - 30 100    
1.5 1.5 - 5 4 - - - - 9 0 4 - 4 14.5 smutný zápočet neudelený
- 0 - 5 - 7 - - - 12 9 0 - 9 21 smutný zápočet neudelený
- 0 - - - - - - - 0 0 - - 0 0 smutný zápočet neudelený
Animus 1 1 5 5 4.5 6 7 4 6 8 7 52.5 11 - 40.5 51.5 105 šťastný zápočet udelený
BlaWard 1.5 1.5 5 5 - 7 7 4 3 31 9 0 79 88 120.5 šťastný zápočet udelený
Cello - 0 5 5 5 8 K 3.5 6 · · · 32.5 4 4 60 68 100.5 šťastný zápočet udelený
furybee 8.5 8.5 - 5 5 8 7 4 6 35 18 20 63 101 144.5 šťastný zápočet udelený
Gooner - 0 - 2 5 8 7 0 1 8 8 7 46 5 0 50 55 101 šťastný zápočet udelený
Jokekill 2 2 5 5 4 - - 4 3 8 8 7 44 2 4 43 49 95 neutrálny zápočet udelený
Jurkis 1 1 5 5 5 8 6 4 3 · 36 8 20 69 97 134 šťastný zápočet udelený
Mianen 4.5 4.5 - 5 3.5 - - - - 8.5 0 - - 0 13 smutný zápočet neudelený
Nagyn 5.5 5.5 - 5 3.5 - - 4 - 7 8 27.5 - 20 47 67 100 šťastný zápočet udelený
Nika - 0 5 5 4.5 7 7 4 6 38.5 13 0 58 71 109.5 šťastný zápočet udelený
ponozka - 0 5 4.5 5 - - - - 14.5 - - - 0 14.5 smutný zápočet neudelený
Soňa - 0 5 5 4.5 8 7 4 6 8 8 7 62.5 19 1 27 47 109.5 šťastný zápočet udelený
Sturmi 1.5 1.5 5 5 5 8 3 4 6 · · 36 20 20 74 114 151.5 šťastný zápočet udelený
Throk 2 2 5 5 5 8 7 4 6 · · · 40 18 1 50 69 111 šťastný zápočet udelený
TM - 0 5 5 5 8 7 0 1 8 8 7 54 - 4 40 44 98 neutrálny zápočet udelený
Trollwerine 8 8 - - - 6 5 4 6 8 7 36 19 - 39 58 102 šťastný zápočet udelený
Trouba 2 2 5 5 5 8 3 4 6 · · · 36 18 20 76 114 152 šťastný zápočet udelený
TurboKraken 3 3 5 5 4.5 K 2 4 5 · · · 25.5 12 0 71.5 83.5 112 šťastný zápočet udelený
Uhl1k 4 4 4 5 5 8 - 4 6 8 8 7 55 6 1 40 47 106 šťastný zápočet udelený
will 11.5 11.5 5 5 5 8 7 4 6 40 19 20 78 117 168.5 šťastný zápočet udelený
Woprok - 0 5 5 5 8 2 3.5 5 8 5 46.5 2 0 52 54 100.5 šťastný zápočet udelený

Vysvetlivky:
A = aktivita, = domáce úlohy, Pís = písomky, VP = veľká písomka,
- = riešenie nebolo odovzdané, · = riešenie ešte nie je opravené, K = riešenie je potreba skonzultovať osobne, X = riešenie bolo odovzdané po termíne,
šťastný = podmienky splnené, neutrálny = jedna nesplnená podmienka, smutný = viac nesplnených podmienok

Čo bolo na cvičeniach

1. cvičenie (19.2.2018) príklady z cvičenia

Opakovanie práce s kombinačnými číslami.

2. cvičenie (26.2.2018) príklady z cvičenia domáce úlohy

Odhady faktoriálov a kombinačných čísel.

Termín pre domáce úlohy: 12.3. - osobne na začiatku cvičenia alebo e-mailom do 10:40.
3. cvičenie (5.3.2018) príklady z cvičenia domáce úlohy

Vytvorujúce funkcie.

Termín pre domáce úlohy: 19.3. - osobne na začiatku cvičenia alebo e-mailom do 10:40.
4. cvičenie (12.3.2018) príklady z cvičenia domáce úlohy

Na cvičení bol Karel Král. Vytvorujúce funkcie, rekurentne zadané postupnosti.

Termín pre domáce úlohy: 26.3. - osobne na začiatku cvičenia alebo e-mailom do 10:40.
5. cvičenie (19.3.2018) príklady z cvičenia

Na cvičení bola 1. písomka.
Konečné projektívne roviny.

6. cvičenie (26.3.2018) príklady z cvičenia

Konečné projektívne roviny, latinské štvorce.

Cvičenie sa dňa 2.4.2018 nekonalo. Veľkonočný pondelok.

7. cvičenie (9.4.2018) príklady z cvičenia domáce úlohy

Toky v sietiach, úvod k systému rôznych reprezentantov.

Termín pre domáce úlohy: 30.4. - osobne na začiatku cvičenia alebo e-mailom do 10:40.
8. cvičenie (16.4.2018) príklady z cvičenia

Na cvičení bol Martin Tancer. Systém rôznych reprezentantov, Hallova veta.

9. cvičenie (23.4.2018) príklady z cvičenia

Na cvičení bola 2. písomka.
Hranová a vrcholová súvislosť.

10. cvičenie (30.4.2018) príklady z cvičenia domáce úlohy

Hranová a vrcholová súvislosť.

Termín pre domáce úlohy: 14.4. - osobne na začiatku cvičenia alebo e-mailom do 10:40.
11. cvičenie (7.5.2018) príklady z cvičenia

Hranová a vrcholová súvislosť.

12. cvičenie (14.5.2018) príklady z cvičenia domáce úlohy

Ramseyova veta.

Termín pre domáce úlohy: Termín nie je stanovený, riešenia posielajte podľa uváženia.
13. cvičenie (21.5.2018)

Na cvičení bola zápočtová písomka.