Vítam Vás na mojich stránkach a verím, že tu nájdete všetko, čo Vás sem priviedlo.

Ja ako študent

Momentálne študujem 1. ročník doktorského štúdia v programe Informatika, odbor Diskrétní modely a algoritmy na Informatickom ústave Univerzity Karlovy pod Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Vo svojej dizertačnej práci sa venujem orientovaným a usporiadaným grafom a štruktúram pod vedením profesora Jaroslava Nešetřila. Diplomovú prácu z oblasti tokov v grafoch som úspešne obhájil pod vedením Roberta Šámala v júni 2015.

Popri tom druhý som tretí rok vo vedení študentského spolku Matfyzák a pomáham pri medzinárodnej súťaži Náboj, v minulosti som sa zapájal aj do organizácie Matematického korešpondenčného semináru.

Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze

V dňoch 13. a 14.11.2013 sa na našej fakulte uskutočnila voľba študentských aj zamestnaneckých zástupcov MFF v Akademickom senáte Univerzity Karlovy v Praze pre funkčné obdobie 2014—2017. Svojím hlasom ma podporilo 195 študentov, ktorým týmto spôsobom ďakujem za prejavenú dôveru. Vynasnažím sa Vás nesklamať.

Funkčné obdobie mi začalo 1.2.2014, môžete si prečítať môj volebný program.

Výuka

Na Matfyze tiež vediem cvičenia k prednáškam Diskrétní matematika, Kombinatorika a Toky a cykly v grafech. Na tejto stránke môžete nájsť všetky informácie (nielen) o cvičeniach.