Cvičení z diskrétní matematiky, zimní semestr 2011/2012

ida zavináč iuuk mff cuni cz... adresu vhodně modifikujte

Podmínky pro získání zápočtu:

Zápočet dostane každý, kdo získá alespoň 50 bodů. Body lze získat následujícími způsoby:

Poznámky k domácím úkolům: Nevadí mi, když budete spolupracovat při vymýšlení řešení. Požaduji ale, aby řešení sepsal každý sám, svými slovy a ÚPLNĚ SAMOSTATNĚ. Příklady můžete odevzdat napsané na papíře, nebo e-mailem vysázené v LaTeXu. Pokud je řešení možno zapsat bez použití matematických symbolů a obrázků a takový zápis nezhorší čitelnost, přijmu i jednoduchý textový soubor, případně soubor vytvořený ve Wordu. Vyfocená či naskenovaná řešení jsou obzvláště problematická co se týče tisku (a často se mi je nedaří ani otevřít), proto je prosím, pokud možno, neposílejte.

Pokud máte s něčím problémy, přijďte na konzultaci! Konzultační hodiny jsou po domluvě bezprostředně po přednášce.

Zadání domácích úkolů.(Průběžně doplňované.)