Optimalizace kódu v produkčních překladačích NSWI134, 2021

Jan Hubička, hubicka@kam.mff.cuni.cz

14. února
Stručná historie překladačů. Open-source projekty: GCC, LLVM, Open64, Spider Monkey, Chrome V8. Slajdy o GCC, Video (uprostřed je výpadek).
21. února
Základní struktura překladače. Stručně lexikální a syntaktická analýza. Flex a Bison. Abstract Syntax Tree (AST). Mezijazyky Gimple, RTL, LLVM. Video.