Algoritmy a datové strukury II (NTIN061)

Jan Hubička, hubicka@kam.mff.cuni.cz

Konzultace po dohodě emailem (nejlépe ve středu nebo pátek na MS, 3. patro). Do subjektu emailů pište "ADS2019".

Odpřednesená látka

1. října
Algoritmus KMP pro vyhledávání podřetězců řetězci.
8. října
Algoritmus Aho-Corasickové pro vyhledávání vícero podřetězců naráz. Algortimus Rabin-Karp
15. října
Toky v síti: Ford Fulkersonův algoritmus a první část Dinicova algoritmu.

Odkazy