NMAI057 Lineární algebra I: cvičení - ZS 17/18

Podmínky udělení zápočtu

K udělení zápočtu je potřeba získat alespoň 65% bodů z písemek psaných v průběhu semestru. Dodatečné body je možno získat za aktivní účast na cvičení. Případný nedostatečný bodový zisk je možno nahradit řešením doplňujících domácích úkolů (obvykle zadány koncem semestru, nejpozději na posledním cvičení).

Body za písemky

Jméno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Σ
Massimiliano Infallibile - 6 6 6 6 6 - 6 6 6 6 6 6 - 66
8p4 - 4 4 6 x x - x x x x x x - 14
ALOHA - 4 x 6 5 0 - x 3 x x x 0 - 18
Altman Ondřej - 5 2 6 5 5 - 3 4 5 3 6 5 - 49
ANONYM - 2 0 x 3 2 - 3 x 1 x x x - 11
Evžen lovec žen - 4 4 6 3 6 - 3 4 3 3 x 2 - 38
Chumchal Roman - 5 3 6 3 3 - 2 4 x x x x - 26
jurkis - 5 4 3 5 5 - 6 4 4 3 3 2 - 44
Klepl Jiří - 6 4 6 4 6 - 6 x 6 3 3 4 - 48
Krejčí Jiří - 4 3 6 4 5 - 4 4 4 3 4 3 - 44
Krische Jan - 2 2 3 3 5 - 0 2 2 x 0 1 - 20
krivo - x 6 6 6 5 - 6 6 6 x 2 5 - 48
Matějka Jan - 4 6 6 6 4 - 2 4 3 3 3 6 - 47
Piptová Marcela - 6 4 6 4 4 - 6 5 6 3 6 5 - 55
Salaba Petr - 5 6 x 3 2 - 6 2 4 3 4 6 - 41
Smetánka Daniel - 5 4 4 4 5 - 4 5 6 5 6 5 - 53
Starýchfojtů Josef - 6 4 6 5 6 - 4 4 6 4 4 4 - 53
Šimůnek Petr - 5 4 6 4 6 - x 4 4 4 3 3 - 43
Škrhák Vít - 5 4 6 5 4 - 6 5 4 3 3 x - 45

K procvičení

  • Milan Hladík: Vzorové cvičení z lineární algebry [odkaz]
  • Jiří Fiala: Sbírka úloh z matematiky [odkaz]
  • Ladislav Bican: Lineární algebra v úlohách, SPN 1979
  • Jindřich Bečvář: Sbírka úloh z lineární algebry, SPN 1975