Teaching

Linear Algebra I (Czech Only)

Linear Algebra II (Czech only)

Cvičení k přednášce NMAI057 Lineární algebra II v zimním semestru 2016/2017. Probíhá ve středu od 14:00 v místnosti T6 v Tróji.

Konzultace dle domluvy (e-mailem či na konci cvičení).

Tabulka se získanými body.

Co jsme dělali

22. 2. 2017
Skalární součin a norma. [úlohy]
1. 3. 2017
Gram-Schmidtova ortogonalizace. Ortogonální doplněk. [úlohy]
8. 3. 2017
Dokončení úloh z prvního cvičení: Cauchy-Schwarzova nerovnost. Projekce.
15. 3. 2017
Projekce. Ortogonální a unitární matice. [úlohy]
22. 3. 2017
Cvičení odpadlo.
29. 3. 2017
Projekce. Ortogonální a unitární matice. [úlohy]
5. 4. 2017
Cvičení odpadlo.
12. 4. 2017
Aplikace determinantu - počet koster. Vlastní čísla. [úlohy]
Zadána první série domácích úkolů.
19. 4. 2017
Diagonalizovatelnost a aplikace na Fibonacciho čísla. [úlohy]
26. 4. 2017
Cvičil Pavel Veselý. Jordanova normální forma. [úlohy]
Zadána druhá série domácích úkolů.
3. 5. 2017
Gerschgorinovy disky. Pozitivní (semi)definitnost. [úlohy]
10. 5. 2017
Soustavy diferenciálních rovnic. Maticové funkce. Příklad na difúzi.
17. 5. 2017
Cvičení odpadne: Rektorský sportovní den.

Podmínky získání zápočtu

Pro získání zápočtu je potřeba získat alespoň 15 bodů z písemek a alespoň 20 bodů z domácích úkolů.

Písemky
Každé dva týdny budeme psát malou písemku po 5 bodech.
Termíny písemek: 8. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5.
Domácí úkoly
Budou zadány dvě série domácích úkolů po 20 bodech. První série bude zadána 12. 4., druhá série 26. 4. Na vyřešení každé série budou dva týdny.
Bonusové body
Vyřešením příkladu na cvičení lze získat bonusové body. Bonusové body si můžete libovolně připočíst k písemkám či domácím úkolům.

Odkazy