Jan Bok Personal homepage

Aplikace lineární algebry v kombinatorice

Cvičení - zimní semestr 2020/2021

Základní informace

Úkoly a body

V průběhu semestru bude zadáno 11 sérií úkolů, dohromady za 60 bodů. Série bude zadána vždy v den před cvičením a na její řešení bude zpravidla čas do následující nedělní půlnoci. Zadání a pokyny pro odevzdání budou součástí emailu před cvičením. Na následujícím cvičení budete mít možnost svoje řešení prezentovat a získat tak bonus v podobě poloviny bodů za úlohu navíc.

Zápočet

Zápočet se uděluje za splnění dvou podmínek.

  1. Získání alespoň 50 % bodů z domácích úkolů (tj. alespoň 30).
  2. Získání nenulového počtu bodů z 8 sérií úkolů.