Martin Bálek

Zápočty z diskrétní matematiky pro studenty kombinovaného studia má letos na starosti T. Valla

Informace o tématech ročníkových projektů (NPRG03) najdete zde.

Kontakt:
balek@kam (.mff.cuni.cz)
Malá Strana, 3.p., místnost č. 320
tel. 22191-4327 nebo 4294