Jiří Sgall - výuka na MFF UK

Akademický rok 2016/17

Konzultace

Po předběžné domluvě, nejlépe mailem.


Letní semestr 2017

Pravděpodobnostní algoritmy - NDMI025 - povinně volitelná přednáška Mgr. studia

Seminář z aproximačních a online algoritmů - NTIN072 - společně s doc. Petrem Kolmanem, koná se v obou semestrech

Zimní semestr 2016

Úvod do aproximačních a pravděpodobnostních algoritmů - NDMI084 - společně s doc. Petrem Kolmanem, povinně volitelná přednáška pro Bc. studium dle nové akreditace, doporučená pro 3. ročník

Pravděpodobnostní techniky - NTIN022 - společně s doc. Robertem Šámalem, povinně volitelná přednáška Mgr. studia, povinná pro obor Teoretická informatika, typicky pro 1. ročník

Nevyučované předměty

Optimalizační metody - NOPT048 - povinně volitelná přednáška Bc. studia, typicky pro 2. ročník, v LS  2017 vyučuje prof. Loebl

Aproximační a online algoritmy - NDMI018 - povinně volitelná přednáška Mgr. studia, v tomto roce se nevyučuje, bude opět v LS 2018


Předchozí roky


Témata diplomových a doktorských prací

Vedu práce z oblasti teorie algoritmů, zejména jde o online algoritmy a algoritmy pro rozvrhování. Moje témata jsou teoretická, případně s poměrně malým prostorem pro počítačové experimenty apod. Jsou tedy vhodná jako obtížnější témata diplomových prací nebo jako témata pro doktorandské studium. Před případným zapsáním je třeba se osobně domluvit a navrhnout téma dle zájmu.


Kontakt

E-mail: last name at iuuk.mff.cuni.cz
http://iuuk.mff.cuni.cz/~sgall/

Pracovna: Malostranské nám. 25, 3. patro, místnost 326

Telefon: 951 554 293 (pracovna), 951 554 230  (sekretářka)