Úmluva přednášek a seminářů IÚUK a KAM

letní semestr 2016/17

PDF verze úmluvy

V letním semestru 2016/17 byly umluveny následující předměty
Kód Název a vyučující Čas a posluchárna Poznámka
MI-PAM Efektivní předzpracování a parametrizované algoritmy (O. Suchý) St 12:45 v Thákurova 7: A-1442 Výuka probíhá na FIT ČVUT v Dejvicích
NDMI015 Kombinatorické počítání (M. Klazar) Úmluva probíhá e-mailem, klazar@kam.mff.cuni.cz
NDMI022 Kombinatorický seminář (O. Pangrác, R. Šámal, M. Tancer) Út 14:00 v S6
NDMI025 Pravděpodobnostní algoritmy (J. Sgall) St 9:00 v S9 Cvičení St 10:40 v S321
NDMI045 Analytická a kombinatorická teorie čísel (M. Klazar) Úmluva probíhá e-mailem, klazar@kam.mff.cuni.cz
NDMI052 Problémový seminář z kombinatoriky (J. Kratochvíl, P. Valtr) Čt 9:00 v S226
NDMI065 Teorie matroidů (O. Pangrác) St 12:20 v S6 Cvičení Út 12:20 v S8
NDMI074 Algoritmy a jejich implementace (M. Mareš) Po 14:00 v S9 Cvičení Út 9:00 v SU1
NDMI078 Grafy a počty (M. Loebl) Úmluva probíhá e-mailem, loebl@kam.mff.cuni.cz
NDMI087 Analytická kombinatorika (V. Jelínek) Po 9:00 v S8
NDMI090 Bioinformatický seminář (P. Daněček, M. Loebl) St 17:20 v S5
NDMI093 Seminář z algoritmů a datových struktur (M. Mareš) Po 10:40 v S1
NDMI094 Seminář o jazyku Perl6 (M. Mareš, F. Štědronský) St 15:40 v S8
NDMI095 Topologické a geometrické grafy (J. Kynčl, P. Valtr) Út 15:40 v S6
NMAI071 Matematika++ (I. Kantor, R. Šámal, M. Tancer) Út 15:40 v S4 Letos o Harmonické analýze, Teorii reprezentací a polynomech více proměnných.
NOPT008 Algoritmy nelineární optimalizace (David Hartman) Čt 9:00 v S11
NOPT016 Celočíselné programování (M. Hladík) Út 14:00 v S4 Cvičení Üt 10:40 v S321
NOPT053 Optimalizační seminář (M. Hladík) Út 12:20 v S321
NOPT057 Teorie her pro inteligentní sítě (J. Fink)
NTIN050 Seminář z výpočetní složitosti (M. Koucký, P. Pudlák) Pá 13:30 v MÚ Žitná
NTIN072 Seminář z aproximačních a online algoritmů (P. Kolman, J. Sgall) Po 12:20 v S4
NTIN081 Strukturální složitost (M. Koucký) Pá 9:00 v S6
NTIN095 Pravděpodobnostní techniky II (R. Šámal, M. Šileikis) Pá 9:00 v S8 Advanced probabilistic topics: algorithmic LLL, concentration inequalites, evolution of random graphs, etc.
NTIN102 Seminář o limitech efektivních výpočtů (M. Koucký) St 12:00-14:00 v S321 (chodba 3. patro)
NUOS007 Seminář z (TeXu a) Metafontu (V. Majerech, M. Mareš) Po 15:40 v S6